Airtel dth new connection with 1 year plan

PB Mauja Hi Mauja Pack

  • Airtel X-Stream Set Top Box
  • 1Month Free Dabang Sports Pack.
  • HDMI Cable
  • Dish Antenna
  • Remote
  • LNB
  • Cable Up To 10 Meters (Extra Cable Is Charged)
  • Standard Installation Free. If Installer Ask For Extra Money Then Never Pay.
  • 1 Year Warranty On Set Top Box By Airtel.

Airtel DTH new connection Price in Bhubaneswar

Airtel DTH new connection price in Bhubaneswar is same in the below mentioned areas:
Patia, Nayapalli, Chandrasekharpur, Patrapada, Kalga Nagar, Rasulgarh, Sundarpada, Sahid Nagar, Pokhariput, Dumduma, Khandagiri, Jatni, Jayadev Vihar, Tamando, Hanspal, Raghunathpur, Jagamara, Old Town, Gajapati Nagar, Ghatikia, Naharkanta, BJB Nagar, Phulnakhara, Acharya Vihar, Laxmi Sagar, Mancheswar, Khandagiribari, Khandagiri, Gothapatna, Satya Nagar, Kalga Vihar, Bhimatangi Housg Colony, Balianta, Bapuji Nagar, Baramunda, Khordha District, Odisha MIG, Kalga Vihar, Forest Park, Cuttack District, Odisha CRPF Colony, Nayapalli, Vani Vihar, Chandaka dustrial Estate, Badagada Brit Colony, Pandav Nagar, Jagannathprasad, Jharapada, Kalarahanga, Sisupalgarh, Shampur, Madanpur, Urali, Cuttack Gautam Nagar, Jagannathpur, Satyabhamapur, Khordha District Uttara, Pandav Nagar, Botanda, Jadupur, Dumduma, Chakeisai, Benupur, Salia Sahi, Lgipur, Pandra, V.S.S. Nagar, Balianta, Paikarapur, Panchamukhi Vihar, Brahmeswarpatna, Gangotri Nagar, Ebaranga, Orakal, Stage-4, Jharapada, Ashok Nagar, Kesora, Padhansahi, BDA Colony, Laxmi Sagar, New Bapuji Nagar, Patharagadia, Ghangapatna, K8 Kalga Nagar, Ganga Nagar, Pratap Nagari, Urali, Cuttack Rudrapur, Mahadev Nagar, Pitapalli, New AG Colony, Surya Nagar, Mancheswar dustrial Estate, Padmakesarpur, Arya Village, Balabhadrapur, Vivekananda Marg, fo Valley, Khordha District Panchagaon, Khordha District Madhusudan Nagar, Gopabandhu Nagar, A.G.Colony, Bhauma Nagar, Khordha, Kairi, Pallaspalli, IRC Village, Baramunda, Gobardhanpur,Bhubaneshwar, Puri District Bhagawanpur, Bharatpur, Bhagabatipur, Arisol, Bhimpur, Khordha District Alakar, UNIT- 9, Kharabela Nagar, Laxmi Nagar, Mahaveer Nagar, Rasulgarh dustrial Estate, Rasulgarh, Gadeswar, Old Ag Colony, Unit 4, Shiva Nagar, Old Town, Badaraghunathpur, Naragoda, Rajarani Temple, Bhoirnagar, AG Colony, Bhauma Nagar, Harapur, Baragarh, Bhauma Nagar, Ramchandrapur Bazar, Gobardhanpur,Bhubaneshwar, Puri District Mahaveer Nagar, Jharapada, Gobardhanpur, Puri District Mundala, Durgapur, Udayagiribihar, Baramunda, Nuabanta, come Tax Colony, Block A, Mancheswar dustrial Estate, IT City, Khordha District Police Colony, Nayapalli, Pamsara.

Airtel DTH New HD Set Top Box Price in Bhubaneswar


Airtel DTH HD set top box is the most purchased box in Bhubaneswar. Its price is also lowest all across India

Airtel DTH New Connection